Pobierz:Źródła

Z Kadu

GNU/Linux

Logo arch.png Arch Linux

Logo debian.png Debian

Logo gentoo.png Gentoo

Logo mandriva.png Mandriva

Logo suse.png openSUSE

Logo pclinuxos.png PCLinuxOS

Logo pld.png PLD Linux Distribution

Logo ubuntu.png Ubuntu

Microsoft Windows

Logo windows.png Vista, 7, 8

Mac OS X

Logo macosx.png Mac OS X

Kod źródłowy

Tar.png Kadu 4.2

Kadu 4.2

Na tej stronie możesz pobrać kod źródłowy najnowszej stabilnej wersji Kadu 4.2.

Kompilacja programu ze źródeł nie jest jednak zalecanym sposobem instalacji.

Jeśli Twój system znajduje się na liście po lewo, kliknij na niego i postępuj według podanych instrukcji.


Kod źródłowy

Kompilacja

Proces kompilacji i instalacji Kadu ze źródeł opisany jest w odrębnym artykule: Instalacja ze źródeł.Osobiste